PPUH MAKS SP.Z O.O.#

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "MAKS" Sp. z o.o.
ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

NIP 685-000-58-14

REGON 370023721
Kapitał zakładowy: 345 000zł

Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000190544

Kontakt:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "MAKS" Sp. z o.o. 

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

tel. (22) 516 47 03

biuro.zarzadu@grupazpr.pl

ppuhmaks.pl

Udziałowcy:

Radio Eska S.A.

Rada Nadzorcza: Brak
Zarząd: Paweł Szaniawski, Marcin Gębala

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "MAKS" Sp. z o.o. jest nadawcą programu:

  • Radio SuperNova Rzeszów 98,4 FM; 92,6 FM

 

Informacje o beneficjencie rzeczywistym PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "MAKS" Sp. z o.o. można uzyskać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem Portal Podatkowy Usługi - ADCRBR (podatki.gov.pl). Beneficjentami  rzeczywistymi są: Agata Benbenek, Zbigniew Benbenek.

 

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) znajdują się pod tym link - Link

 

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca – PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "MAKS" Sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.